Četrnaest projekata u drugom krugu natječaja

10/03/2022.

Objavljeni su rezultati prvog kruga natječaja “Pokreni nešto svoje“ za 2022. godinu. Ove godine program u organizaciji ACT Grupe, potporne organizacije za razvoj društvenog/impact poduzetništva, doživljava svoje šesto izdanje, podržavajući projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz mentorsku podršku i bespovratna financijska sredstva.

Za financiranje šest najboljih projekata tvrtka Philip Morris Zagreb d.o.o., partner programa, osigurala je iznos ukupne vrijednosti od 444.000,00 kuna te će svaki od dobitnika biti sufinanciran sa 74.000,00 kuna.

Do zaključenja natječaja pristilo je ukupno 405 prijava iz cijele Hrvatske (iz 131 mjesta u svih hrvatskim županijama) koje je stručna evaluacijska komisija ocijenila u skladu s kriterijima navedenim u evaluacijskoj tablici u Uputama za prijavitelje

Kroz program će biti podržani jasni i konkretni projekti koji će pokrenuti novo ili razviti postojeće poduzeće (ili neki njegov određeni segment). Važan kriterij pri odabiru će biti postojanje društvene inovacije kao i dugoročni pozitivni utjecaj na lokalnu zajednicu prijavitelja, ili šire društvo.

Nakon procjene objavljena je rang lista prijavljenih projekata. Rezultati prvog kruga natječaja objavljeni su prema referentnim brojevima projekata, kako se ne bi otkrio identitet prijavitelja i nazivi njihovih projekata. Za pretragu tablice koristite identifikacijski broj vaše prijave koji ste zaprimili na adresu e-pošte koju ste naveli kod popunjavanja prijavnice.

Ukupno 14 projektnih ideja, projekti ocijenjeni s minimalno 31 bod, ulaze u drugi krug ocijenjivanja. Poduzetnici/e koji su ušli u 2. fazu će biti kontaktirani radi dogovora za finalnu procjenu. Komisija će u razgovoru procijeniti njihove kapacitetemotivaciju za provedbu projekta, kao i održivost i skalabilnost poslovnog modela koji je u pozadini projekta. 

Maksimalni broj bodova koji su projekti mogli dobiti je 33 (poslovanje 18, opravdanost investicije 12, tim 3), a najbolje ocijenjeni projekti (minimalno 31 bod) prošli su u drugu fazu evaluacije.  Ono što projekte koji se prošli u drugi krug izdvaja iz mnoštva  i stavlja u prvi plan je inovacija koju donose, društveni i/ili okolišni utjecaj koji će projekt imati te potencijal rasta i održivost projektne ideje. Sukladno pravilima natječaja i Uputama za prijavitelje, rezultati su konačni. Nisu moguće žalbe i dodatna pojašnjenja. 

Nakon druge faze, ACT Grupa će donijeti odluku o projektima koji će dobiti podršku, a rezultati natječaja će s imenima/nazivima provoditelja i skraćenim opisima projekata biti objavljeni do 30. ožujka 2022. na web stranicama Programa. Projekti koji su ušli u finalnu fazu natječaja, a neće biti odabrani za potporu, bit će obaviješteni o razlozima te će im biti dani savjeti za razvoj poslovne ideje.