Kako prepoznati
PNSovca?

Ljudi koji stvaraju.
Predvodnici promjena. 
Ustrajni, prilagodljivi, disciplinirani optimisti.
Vole naučiti na svojoj koži.
Spremni čuti savjet (čuti kako bolje).
Probaju, promaše, savladaju.
Daju si priliku za rast!