Društveni povrat ulaganja za 2023. je 3,97 – najveći dosad!

20/02/2024.

Društveni povrat ulaganja za 2013.

ACT Grupa na programu Pokreni nešto svoje društveni utjecaj mjeri metodom SROI (Social return on investment) – društveni povrat ulaganja.

SROI identificirani društveni utjecaj valorizira tako da ga pretvara u novčani ekvivalent. Tako dobivamo omjer koji nam govori koliko smo za svaki euro ulaganja stvorili društvene vrijednosti. U prošloj godini SROI omjer je najviši dosad i iznosi 1 : 3,97 (u 2022. godini je bio 1 : 2,89). To znači da je za svaki euro uložene vrijednosti u program 2023., stvoreno 3,97 eura društvene vrijednosti.

ACT Grupa je prilično konzervativna u mjerenju društvenog povrata ulaganja na ovom programu. Pratimo samo direktne utjecaje na korisnike programa, njihova poduzeća i sve koji sudjeluju u provedbi programa poput provedbenog tima i naših mentora. Valorizaciju utjecaja smanjujemo s obzirom na ono što bi se desilo i bez naše intervencije te za ono što su postigli dionici sami ili treća strana. Za takve ocjene, koliko je stvarno naš utjecaj, koristimo isključivo mišljenje korisnika.

U programu Pokreni nešto svoje 2023. je sudjelovalo 27 osoba iz 10 poduzeća. Identificiran je i mjeren sljedeći utjecaj:

• Ojačana poslovna sposobnost.

• Doprinos na profesionalni razvoj.

• Motiviranost, ustrajnost, poduzetnost osoba uključenih u program.

• Povećanje društvenog utjecaja, razumijevanje društvenog utjecaja.

• Umrežavanje, nova partnerstva i suradnje.

• Povećana vidljivost, brand, pozicija i reputacija na tržištu.

• Održivost i financijski rezultat.

• Nastup na tržištu, prodaju i dodatno financiranje.

Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje: Izvještaj o društvenom utjecaju za 2023. (PDF)