Koliki je društveni povrat ulaganja u podržane projekte?

23/11/2017.

Program „Pokreni nešto svoje“ potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem na ekonomiju, društvo i okoliš te odgovara na potrebe poduzetnika za savjetodavnom i financijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja.

Razvila ga je i provodi ga ACT Grupa, zajednica društvenih poduzetnika i inkubator za aktere društvene ekonomije, uz financijsku podršku tvrtke Philip Morris Zagreb d.o.o.  U prvoj godini programa podršku je dobilo šest projekata kojima je ACT Grupa, osim zatraženih financijskih sredstava, osigurala i kontinuiranu mentorsku poslovnu podršku, mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata, promociju projekta kroz kampanju programa te mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja.

Strogo školski, definicija društvenog utjecaja je da je to doprinos koji organizacija stvara svojim aktivnostima, a koji obuhvaća niz dugoročnih učinaka na zajednicu i blagostanje pojedinca. Laički rečeno društveni utjecaj je priča o pozitivnim promjenama u društvu nastalima radi nas, našeg poduzeća, naše organizacije, našeg djelovanja.

Mjerenje društvenog utjecaja je proces koji zahtjeva interakciju organizacije i svih njezinih ključnih dionika jer je u tom procesu bitno čuti od samih dionika koje su to (pozitivne) promjene iskusili.

Društveni povrat ulaganja (DPU, eng. Social Return of Investment, SROI) je metoda mjerenja društvenog utjecaja pomoću koje se može izračunati koliko je društvene vrijednosti nastalo korištenjem raspoloživih resursa (kapital, vrijeme, infrastruktura i drugo) prilikom provedbe projekta.

DPU u fokus stavlja promjene kod ključnih korisnika, koje su nastale kao rezultat intervencije tj. provedbe specifičnih aktivnosti. Nastalim promjenama (društvenim, ekonomskim i okolišnim učincima) dodjeljuje se monetarna vrijednost koja omogućuje izračun DPU omjera. Ovaj omjer govori koliko je kuna zarađeno za društvo ulaganjem 1,00 kn.

Analiza DPU odvija se u šest koraka:

1. Određivanje djelokruga i identificiranje ključnih dionika
Jasno se utvrđuje područje na koje će analiza DPU biti usmjerena, dionici koji će biti uključeni u proces i njihova uloga.

2. Mapiranje utjecaja
Razvoj mape utjecaja ili teorije promjena kojima se prikazuju poveznice između ulaznih vrijednosti (resursa), izlaznih vrijednosti (ishoda) i krajnjih učinaka.

3. Evidentiranje i vrednovanje učinaka
Istraživanje koje će pokazati jesu li pojedini učinci nastali i koja im je novčana vrijednost.

4. Utvrđivanje utjecaja
Diskontiranje utjecaja nastalih promjena – određivanje sadašnje vrijednosti koja će se postići u budućnosti, tj. koliko buduća vrijednost vrijedi danas. Uzimaju se u obzir promjene koje bi svakako mogle nastati i one koje su posljedica vanjskih čimbenika.

5. Izračun DPU omjera
Nastalim promjenama pribrajaju se koristi, istovremeno se oduzimaju negativne promjene čime se dobiva DPU omjer. Kao dokaz ispravnosti dobivenog rezultata radi se test osjetljivosti.

6. Izvještavanje, primjena i nadogradnja
Dobiveni rezultati predstavljaju se dionicima, a pozitivni ishodi služe daljnjoj nadogradnji i razvoju organizacije.

Mjerenjem društvenog utjecaja utvrđeno je da je provedbom programa “Pokreni nešto svoje”  od 1.7.2016. do 30.9.2017. na svaku uloženu 1 kunu stvoreno je 1,40 kn društvene vrijednosti.

Izvještaje o društvenom povratu ulaganja u pojedine projekte podržane u prvoj godini provedbe programa možete pronaći ovdje:

// ERATO – Inteligentni softver d.o.o.
// Freewa project d.o.o.
// HardCore Industry j.d.o.o.
// Home Friend j.d.o.o.
// Primitivance d.o.o.
// OPG Zoltan Trojković


Autori:
sunčanaSunčana Glavina Petričević
U ACT Grupi je vanjska stručna suradnica, mentorica za mjerenje društvenog utjecaja. Završila je magisterij znanosti iz područja financija i ovlašteni je revizor s dugogodišnjim iskustvom u financijama i financijskom izvještavanju u različitim sektorima (financijskom, javnom i neprofitnom) i u različitim područjima (EU projekti, lokalne financije i sl.). Područje njezinog dugogodišnjeg interesa je prvenstveno izvještavanje koje objedinjuje društveni, okolišni i ekonomsko financijski aspekt odnosno društveno odgovorno računovodstvo i društvena revizija. Svoj interes dalje razvija na doktorskom studiju Menadžment održivog razvoja Sveučilišta u Rijeci.

igorIgor Roginek
Radi kao voditelj marketinga u ACT Grupi. Posljednjih sedam godina proveo je na najvišim upravljačkim pozicijama u organizacijama civilnog društva te koordinirao Program za osobni i organizacijski razvoj aktera eko-društvene ekonomije u ACT Grupi i Program regionalnog razvoja organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Završio je više specijalističkih obrazovnih programa u Hrvatskoj i inozemstvu iz različitih područja razvoja organizacija (namicanje sredstava, marketing, odnosi s javnošću, upravljanje organizacijskim procesima, upravljanje projektima). U različitim civilnim inicijativama aktivan je od 1996. godine, (su)osnivač je više organizacija, mreža i zagovaračkih inicijativa. Iza njega je više od 15 godina iskustva u upravljanju projektima i procesima operativnih i strateških planiranja te desetogodišnje trenersko iskustvo u različitim područjima organizacijskog razvoja.