Koliki je društveni utjecaj druge generacije dobitnika potpore?

06/12/2018.

Program „Pokreni nešto svoje“ potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem na ekonomiju, društvo i okoliš te odgovara na potrebe poduzetnika za savjetodavnom i financijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja.

U drugoj godini programa podršku je dobilo sedam projekata kojima je ACT Grupa, osim bespovratnih financijskih sredstava, osigurala i kontinuiranu mentorsku poslovnu podršku, mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata, promociju projekta kroz kampanju programa te mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja.

Strogo školski, definicija društvenog utjecaja je da je to doprinos koji organizacija stvara svojim aktivnostima, a koji obuhvaća niz dugoročnih učinaka na zajednicu i blagostanje pojedinca. Laički rečeno društveni utjecaj je priča o pozitivnim promjenama u društvu nastalima radi nas, našeg poduzeća, naše organizacije, našeg djelovanja.

Mjerenje društvenog utjecaja je proces koji zahtjeva interakciju organizacije i svih njezinih ključnih dionika jer je u tom procesu bitno čuti od samih dionika koje su to (pozitivne) promjene iskusili.

Društveni povrat ulaganja (DPU, eng. Social Return of Investment, SROI) je metoda mjerenja društvenog utjecaja pomoću koje se može izračunati koliko je društvene vrijednosti nastalo korištenjem raspoloživih resursa (kapital, vrijeme, infrastruktura i drugo) prilikom provedbe projekta.

DPU u fokus stavlja promjene kod ključnih korisnika, koje su nastale kao rezultat intervencije tj. provedbe specifičnih aktivnosti. Nastalim promjenama (društvenim, ekonomskim i okolišnim učincima) dodjeljuje se monetarna vrijednost koja omogućuje izračun DPU/SROI omjera. Ovaj omjer govori koliko je kuna zarađeno za društvo ulaganjem 1,00 kn.

Mjerenjem društvenog utjecaja utvrđeno je da je provedbom programa “Pokreni nešto svoje” od 15.10.2017. do 30.9.2018. na svaku uloženu 1 kn stvoreno je 2,16 kn društvene vrijednosti.

Koliko je nove društvene vrijednosti stvoreno provedbom pojedinih projekata podržanih u drugoj generaciji programa možete vidjeti u priloženoj tablici, a izvještaje o društvenom povratu ulaganja za svaki projekt i program u cjelini potražite ovdje.

Nositelj Projekt Uložena sredstva Stvorena vrijednost SROI omjer
Brlog zadružna pivovara Optimizacija i razvoj 121.482 kn 314.193 kn 2,59 kn: 1 kn
OmoLab Alati za djecu s komunikacijskim poteškoćama 119.182 kn 291.952 kn 2,45 kn : 1 kn
K-zona Strašne žene 151.182 kn 398.751 kn 2,64 kn : 1 kn
Savez izviđača Hrvatske GoScouting Croatia 131.246 kn 324.221 kn 2,47 kn : 1 kn
StratoWave Connect j.d.o.o. StratoWave – sustav bežične komunikacije na velike udaljenosti 213.827 kn 372.837 kn 1,74 kn : 1 kn
Vollo tehnologije d.o.o. Internetska platforma za prodaju prijevoznih karata 170.432 kn 268.008 kn 1,57 kn : 1 kn
Zelena energetska zadruga Kvartfanding – platforma za civic crowdfunding i impact investing 378.182 kn 800.773 kn 2,12 kn : 1 kn