Međunarodno certificiran Izvještaj o društvenom utjecaju programa PNS

24/07/2018.

Program „Pokreni nešto svoje“ potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem na ekonomiju, društvo i okoliš te odgovara na potrebe poduzetnika za savjetodavnom i financijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja.

Razvila ga je i provodi ga ACT Grupa, zajednica društvenih poduzetnika i potporna organizacija za aktere društvene ekonomije, uz financijsku podršku tvrtke Philip Morris Zagreb d.o.o.  U prvoj godini programa (2016/2017) podršku je dobilo šest projekata kojima je ACT Grupa, osim financijskih sredstava, osigurala i kontinuiranu mentorsku poslovnu podršku, mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata, promociju projekta kroz kampanju programa te mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja.

Strogo školski, definicija društvenog utjecaja je da je to doprinos koji organizacija stvara svojim aktivnostima, a koji obuhvaća niz dugoročnih učinaka na zajednicu i blagostanje pojedinca. Laički rečeno društveni utjecaj je priča o pozitivnim promjenama u društvu nastalima radi nas, našeg poduzeća, naše organizacije, našeg djelovanja.

Mjerenje društvenog utjecaja je proces koji zahtjeva interakciju organizacije i svih njezinih ključnih dionika jer je u tom procesu bitno čuti od samih dionika koje su to (pozitivne) promjene iskusili.

Društveni povrat ulaganja (DPU, eng. Social Return of Investment, SROI) je metoda mjerenja društvenog utjecaja pomoću koje se može izračunati koliko je društvene vrijednosti nastalo korištenjem raspoloživih resursa (kapital, vrijeme, infrastruktura i drugo) prilikom provedbe projekta.

Mjerenjem društvenog utjecaja koji je izradila Sunčana Glavina Petričević utvrđeno je da je provedbom programa “Pokreni nešto svoje” u prvoj godini provedbe (u razdoblju od 1.7.2016. do 30.9.2017.) na svaku uloženu 1 kunu stvoreno je 1,40 kn društvene vrijednosti.

Izvještaj je certificirala organizacija Social Value International, globalna multisektorska i multidisciplinarna mreža prisutna u 45 države na svim kontinentima, usmjerena na mjerenje društvenog utjecaja i društvene vrijednosti. Izvještaj o društvenom povratu ulaganja programa PNS jedan je prvih međunarodno certificiranih SROI izvještaja u regiji.

ACT Grupa će nastaviti s mjerenjem društvenog utjecaja Programa Pokreni nešto svoje i projekata koji su dobili potporu u drugoj godini (2017/2018), alumnija u drugim programima podrške koje pokreće i provodi, ali i za sve druge zainteresirane dionike i aktere društvene ekonomije kroz mrežu Social Value Croatia koju uskoro pokreće.

Jer, kao što objašnjavaju u SVI, prečesto su ključne odluke o resursima i politikama donesene na temelju ograničenog ekonomskog koncepta vrijednosti, koji ne uzima u obzir važne učinke na ljude i okoliš. Kako se povećava razlika između bogatih i siromašnih, a utjecaji klimatskih promjena postaju sve vidljiviji, rad na valoriziranju društvenih vrijednosti i društvenog utjecaja projekata/programa nikada nije bio nužniji.