Odgovori na vaša pitanja za natječaj 2024.

05/03/2024.

Pitali ste, odgovaramo. Pokreni nešto svoje.

Objavljujemo odgovore na vaša pitanja pristigla do krajnjeg roka za postavljanje pitanja, 18. 3. 2024.

Provjerite upute za prijavitelje i često postavljanja pitanja. Možda je odgovor na vaše pitanje tamo.

Da li se ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. upisuju u vlasništvo temeljem financijske potpore koju će osigurati za nagrađene.Ne upisujemo se u vlasništvo niti vas ičime uvjetujemo nakon prestanka podrške. Praktički jedini uvjet je aktivno sudjelovanje u akceleratoru do kraja godine.
Da li se na bilo koji način ograničava prodaja udjela tvrke koja će biti prijavljena na natječaj ukoliko tvrtka dobije financijsku potporu.Nemamo takva ograničenja.
Da li se u okviru natječaja Pokreni nešto svoje za 2024. godinu na bilo koji način ograničava daljnje prikupljanje financija za istu ideju/namjenu (npr. putem crowdfundinga ili VC modelom skupljanja financiranja ili bilo koji drugi model).Nemamo takvih ograničenja, dapače, potičemo da poduzeće pridobije i druga sredstva i investicije.
Koliko godina tvrtka mora biti osnovana? U prijavnici se traži promet u 2022. a tvrtka koju bih prijavio je osnovana 2023.Nije bitno koliko dugo postoji poduzeće. U ta polja za 2022. ćete upisati nulu.
Do kojeg datume će se znati rezultati tko je dobio potpore?

Do kojeg datuma će se isplatiti potpore onima koji su ih dobili?
Tijekom travnja će biti direktno kontaktirani svi koji su prošli prvu fazu natječaja.
Konačni rezultati će biti objavljeni do 10. svibnja.

Potpore se isplaćuju na kraju podrške, znači 11. ili 12. mjesec.
1. Ako projekt prijavi fizička osoba, smije li za provedbu projekta osnovati udrugu (sa još nekoliko partnera)?
2. Mora li ta osoba (prijavitelj) biti predsjednik udruge ili predsjednik udruge može biti član tima kojeg smo prikazali u prijavi projekta?
1. Da, može. Bitno da bude suvlasnik_ica, odn. u slučaju udruge član_ica skupštine.

2. Svejedno je za predsjednika_icu, može biti bilo tko, važna je samo veza iz pitanja 1.
U koje vrijeme dana planirate susrete i kolika je ukupna satnica podrške na programu? Dinamika potpore je fleksibilna i prilagođavamo se svakom korisniku. Program ima svega 3 dana događaja uživo u Zagrebu i nekoliko zajedničkih webinara koji su obično negdje u periodu 10 – 14 sati. Sve ostalo je za svakog korisnika individualno.
Može li poduzeće koje se planira osnovati poslovati bez zaposlenih osoba, tj. da ja kao osnivačica poduzeća ostanem zaposlena kod trenutnog poslodavca?Može.
Smijem li prijaviti dvije ideje? Ili ih mogu spojiti i napraviti jednu prijavu?Možete prijaviti 2 ideje zasebno. A možete ih i spojiti. Ovisno kako je vama logičnije.
Mogu li se na natječaj “Pokreni nešto svoje” prijaviti osobe koje trenutno rade kao zaposlenici tvrtke, ali planiraju otvoriti paušalni obrt kao drugu djelatnost uz stalno zaposlenje do potpisa ugovora?
Paušalni obrt bi ostao druga djelatnost uz stalno zaposlenje za vrijeme trajanja podrške u sklopu programa.
Prihvatljivo je sve što ste naveli. Takve osobe se mogu prijaviti. Takav obrt može biti korisnik potpore.
Ne mogu naći upute za prijavitelje na vašoj stranici.Upute su na stranici https://pokreninestosvoje.hr/prijavi-se/
Direktna poveznica na upute ovdje
Tek ću sad osnovati poduzeće i ne mogu odgovoriti na pitanje o prihodima u 2022. i 2023. godini.Upišite 0 (nulu) u ta polja.
Ako se dobiju sredstva na programu Pokreni nešto svoje, znači li to da se neću moći prijaviti i dobiti sredstva negdje drugdje, npr. iz EU fondova.Bespovratna sredstva u Pokreni nešto svoje su privatna, donacija Philip Morris Zagreb d.o.o.. Ne radi se o EU fondovima niti državnim potporama. Pokreni nešto svoje ne ograničava prijavitelje po kriteriju jesu li već dobili kakva druga bespovratna sredstva ili sudjelovali u drugom akceleracijskom programu. Za programe potpore drugih organizacija ne znamo.
Naše poduzeće je bilo korisnik u nekoj od prethodnih godina. Sad imamo potpuno novi projekt. Možemo li se prijaviti?Poduzeće koje je bilo korisnik potpore programa Pokreni nešto svoje u nekoj od prethodnih godina ne može se ponovno natjecati za potporu prijavom na ovogodišnjem natječaju.
Hoće li i Vaš akcelerator program biti održan online ili će zahtijevati fizičko prisustvo u Zagrebu?Cijeli program se odvija online osim:
– 2 događaja u Zagrebu (1 povodom prograšenja dobitnika, drugi na jesen),
– 1 radionice uživo u Zagrebu (ostale edukacije i mentorstva su online).