Adventure Donkey j.d.o.o.

01/02/2020.

SightRun je inovativan turistički proizvod koji pomaže turističkim destinacijama da se predstave kao Runner Friendly, a lokalnim proizvođačima da prezentiraju svoj proizvode, na prijateljski i nenametljiv način. 

Kroz SightRun aplikaciju uključit ćemo nekoliko destinacija kontinentalne i gorske Hrvatske koje ćemo predstaviti kroz njihove posebnosti, atrakcije, tradicionalne običaje, lokalne restorane, proizvode i suvenire.

Svojim djelovanjem želimo predstaviti vrijednost kontinentalnih destinacija Hrvatske i lokalnih proizvođača koji djeluju u njima te ih predstaviti ovoj zanimljivoj turističkoj niši te im tako na inovativan način omogućiti plasman njihovih proizvoda.

SightRun je mobilna aplikacija koja spaja trčanje i razgledavanje. Audio zapisi koje aktivira GPS signal navigiraju trkača te pričaju zanimljivosti o atrakcijama pored kojih se prolazi, o lokalnim delicijama i tradicionalnim proizvodima te gdje ih kupiti.

Više informacija na www.sightrun.com.