BIFARD j.d.o.o.

01/02/2023.

BIFARD je startup iz Zagreba koji se bavi uzgojem korisnih kukaca za potrebe organske, integrirane i klasične poljoprivrede. U fokusu proizvodnje trenutno je crna vojnička muha, kukac čije se ličinke koriste kao održivi izvor proteina za razne formulacije krmiva, hrane za ribe i za kućne ljubimce. Za razliku od neodrživog sojinog i ribljeg brašna koja su glavni izvor proteina u krmivima, crvići ove muhe jedući bio-otpad vrše konverziju otpada u svoje bjelančevine i masnoće.

Uz podršku programa, BIFARD će razviti novi proizvod – visoko-proteinsko BSF brašno specifičnog aminokiselinskog sastava.