CircuitMess d.o.o.

01/02/2020.

MAKERphone SNAP je do-it-yourself mobilni uređaj kojeg korisnik samostalno sastavlja s ciljem dobivanja funkcionalnog mobitela na kojemu može vršiti sve klasične mobilne funkcije te uz to programirati vlastite aplikacije u popularnim programskim jezicima Scratch, Python i C++.

Proizvod je namijenjen za uzrast 6+ godina, a mogu ga sastaviti i potpuni početnici u svijetu elektronike bez prethodnog znanja. Korisnici će se na zanimljiv način upoznati sa STEM vješinama te ih na taj način potiče na dalju edukaciju u tom području.

MAKERphone SNAP je prilagođena verzija MAKERphonea u kojem je eliminirano lemljenje te je time proizvod prilagođen mlađim uzrastima.

Našim projektom i proizvodom želimo direktno utjecati na edukaciju o STEM vještinama na što veći broj djece time što ćemo ih već u mladoj dobi na zabavan način upoznati i zainteresirati za STEM područje.

Više informacija na www.circuitmess.com.