ŠUMA ŠUMA, vl. Maja Subotić Šušak

01/02/2023.

Samonikla je održiva cvjećarnica čija se ponuda bazira na dostupnom sezonskom i lokalnom cvijeću. U radu se pridržavaju ekoloških principa koristeći samo prirodne materijale i maksimalno smanjuju količinu otpada koji nastaje u cvjećarstvu. Same uzgajaju i beru te kupuju od lokalnih proizvođača. Njihove kreacije izrađene su od najboljeg izbora mikro-sezonskog materijala koji je u nekom trenutku dostupan i koji je u skladu s prirodom. 

Ovom podrškom uložit će u vlastitu ekološku proizvodnju, biljni materijal za sadnju, te za razvoj digitalnog poslovanja kako bi još lakše komunicirale vrijednosti iza kojih stoje.