Popuni
PRIJAVNICU

Natječaj za
2024. godinu je
zatvoren

Pročitaj i saznaj: prihvatljivost prijavitelja, kako izgleda selecijski proces, i koji su kriteriji ocjenjivanja.

O programu

Program gdje si na istom mjestu s ljudima koji su u istoj situaciji kao i ti. Program vođen od iskusnih stručnjaka koji ti daju informacije predstavljene na razumljiv, relevantan, sažet način. Znanje koje je odmah primjenjivo na tvoje poslovanje.

O vama

Važan kriterij pri odabiru je postojanje pozitivnog društvenog utjecaja! Podržavamo poduzeća koja su već implementirala, ili tek razvijaju, društvenu ili ekološku inovaciju. 

FAQ

Česta pitanja

  Tko se može prijaviti?

 • Može. Razlikujemo 2 slučaja:

  – prijavitelj i korisnik je fizička osoba poduzeće (obrt, OPG, …);
  – prijavitelj je fizička osoba koja će osnovati neki oblik poduzeća prije korištenja potpore.

 • Prihvatljivi korisnici su sva mikropoduzeća sukladno Uputama za prijavitelje. Spada li vaša organizacija u mikropoduzeće, provjerite u Vodiču Europske komisije dostupnom na hrvatskom jeziku.

 • Može, ukoliko se bavi gospodarskom djelatnošću te zadovoljava i ostale kriterije mikropoduzeća koje možete naći u Vodiču Europske komisije.

  Prijavitelji mogu biti poduzeća bez obzira na organizacijski oblik.

 • Ne. Na natječaj se može prijaviti ili subjekt koji već jest mikropoduzeće ili fizička osoba koja će osnovati i registrirati mikropoduzeće prije nego počne koristiti potporu. Pod “osnovati poduzeće” mislimo da prijavitelj aktivno sudjeluje u osnivanju i postaje suvlasnik i/ili član skupštine poduzeća.

 • Ne. Prihvatljivost prijavitelja ćemo provjeriti prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju i potpori. Davanje netočnih/lažnih izjava, uz administrativne posljedice i povratom neispravno primljenih sredstava uvećanih za kamate, također se može procesuirati sudskim putem.

 • Ne. Takve informacije nećemo davati. Uputit ćemo vas na upute za prijavitelje.

 • Da, možete se prijaviti.

  Poduzeće koje je već bilo korisnik potpore prethodnih godina, ne može biti korisnik ponovno.

 • Ne. Korisnik potpore može biti samo jedno poduzeće, a ne konzorcij ili partnerstvo više organizacija. Ako u timu imate osobe iz drugih organizacija, njihove organizacije možete navesti u odgovoru na pitanje gdje opisujete vaš tim.

 • Prijavitelj mora imati podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Prijavitelj ne smije biti u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije. Protiv odgovorne osobe prijavitelja se ne smije voditi kazneni postupak.

 • Inovativnost nije uvjet, već je samo jedan je od kriterija u ocjenjivanju. Inovacija je nešto originalno i učinkovitije od dosadašnjih praksi. To može biti nova tehnologija, novi modeli razvoja, novi procesi i metode rada u vašoj organizaciji, novi poslovni model, novi proizvodi i usluge koji bolje odgovaraju na potrebe korisnika i sl. Posebno su važne društvene i ekološke inovacije. Društvena inovacija rješava društvene probleme, pa tako obuhvaća svaku intervenciju ili promjenu koja donosi pristup, mogućnosti ili nove prilike skupini koja prije te prilike nije imala. Svi oblici inovacija koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ili optimiziraju korištenje resursa su po definiciji ekološki oblik inovacije.

 • Poduzeće mora imati utjecaj na Hrvatsku barem djelomično. Sjedište poduzeća mora biti u Hrvatskoj. Poduzeće prijavitelj može npr. imati društveni utjecaj u kontekstu zapošljavanja u Hrvatskoj, a imati sve klijente na vanjskim tržištima.

 • Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 • Možete provoditi sve aktivnosti koje se odnose na jačanje vašeg poduzeća u bilo kojem segmentu. Ili uvođenje nečeg novog u vaše poduzeće, poput nove usluge, procesa, izmjene poslovnog modela, razvoja dodatnih djelatnosti itd.

 • U 2024. se kao oblik financijske podrške dodjeljuje nagrada na kraju podrške. ACT Grupa vas neće pitati niti ćete morati izvijestiti na što ćete nagradu utrošiti u nastavku vašeg poslovanja.

 • Potpora i financiranje

 • Iznos financijske potpore u 2024. će biti 7.000 € za 5 poduzeća korisnika, odn. 3.000 € za preostalih 5 poduzeća korisnika. Poduzeća će biti odabrana za veću nagradu po kriteriju primjene znanja za poboljšanje poslovanja i po kriteriju sudjelovanja na aktivnostima podrške.

 • Prijava i odabir projekata

 • Ne. Sve što planirate za razvoj poduzeća, uvrstite u jednu prijavnicu. Ako se isto poduzeće prijavi više puta, u postupak ocjene ćemo uzeti noviju prijavnicu.

 • Niste. Poduzeća se prijavljuju do krajnjeg roka za prijavu, a selekcija se obavlja ocjenjivanjem na temelju kriterija koje ćete naći u uputama za prijavitelje.

 • Poduzeća se prijavljuju na natječaj putem web prijavnice. Prijavitelji ne šalju dodatnu dokumentaciju. Eventualno poslana dokumentacija će se zanemariti i neće utjecati na evaluaciju prijave.

 • Ne morate. Pružatelj potpore će prije potpisivanja ugovora o potpori provjeriti prihvatljivost prijavitelja. Davanje netočnih/lažnih izjava, uz administrativne posljedice i povratom neispravno primljenih sredstava uvećanih za kamate, također se može procesuirati sudskim putem.

 • Uslijed jednostavnog postupka prijave očekujemo veliki broj prijava, pa nažalost nećemo moći prijavitelje obavijestiti o razlozima za dobivanje određenog broja bodova. Objavit će se lista poduzeća s brojem bodova po svakom kriteriju evaluacijske tablice.

  Žalbe na rezultate evaluacije nisu moguće.

 • Proizvod/usluga je nešto oko čega je izgrađen vaš poslovni model. Nešto što ćete isporučivati vašim korisnicima na tržištu.

  Rezultat (en. output, deliverable) je kreiran i isporučen od strane poduzeća. To može biti fizička stvar poput zgrade, stroja, računalnog programa, dokumenta ili nematerijalna stvar poput nove politike, kampanje, znanja, procesa. Sami po sebi, rezultati ne čine ništa. No njihovim korištenjem stvarate promjenu. Rezultati koje ostvarite moraju biti u jasnoj vezi s razvojem vašeg proizvoda/usluge.

  Aktivnostima stvarate rezultate. Svaki rezultat nastaje slijedom određenih aktivnosti za koje trošite resurse (novac, ljude, materijal…).

  Utjecaj ili benefit, dugoročni cilj predstavlja dugoročnu korist na korisnika rezultata, odn. korisnika vašeg proizvoda/usluge. Često se samo mali dio benefita može izmjeriti u toku same podrške, jer je prvenstveni cilj vašeg rada stvaranje rezultata i njihovo stavljanje u upotrebu. Promjenu provodite kako biste stvorili kvalitetne rezultate koji će vama (i vašim korisnicima) donositi dugoročnu korist.

 • Nakon prijave će vam se na stranici ispisati obavijest da ste se uspješno prijavili. Također ćete vašu prijavnicu dobiti na e-mail upisan u prijavnici (provjerite i spam folder :) )

 • Prijave ocjenjuje komisija koju imenuje ACT Grupa.

 • Dodatne informacije

  • Odgovarat ćemo isključivo na pitanja koja pristignu e-poštom na kontakt@pokreninestosvoje.hr i to na pitanja postavljena najkasnije do 18. ožujka 2024. do 12 sati.

  Odgovori će biti objavljeni svakog utorka na web stranicama u rubrici vijesti, kako bi svi kandidati bili u jednakom položaju.

  Nećemo odgovarati na pitanja postavljena telefonom, uživo, na društvenim mrežama niti drugim kanalima.