Trideset i jedan projekt u drugom krugu natječaja

31/01/2017.

Danas su objavljeni rezultati prvog kruga natječaja “Pokreni nešto svoje“. Radi se o novom razvojnom programu potpore poduzetničkim projektima namijenjenog poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima koji je pokrenula ACT Grupa, konzorcij društvenih poduzeća iz Čakovca, uz financijsku podršku tvrtke Philip Morris Zagreb d.o.o.

Do zaključenja natječaja u prosincu pristilo je ukupno 432 prijava, koje je, nakon provjere zadovoljenja formalnih uvjeta, stručna evaluacijska komisija ocijenila u skladu s kriterijima navedenim u evaluacijskoj tablici u Uputama za prijavitelje.

Kroz program “Pokreni nešto svoje” bit će podržani jasni i konkretni projekti koji će pokrenuti novo ili razviti postojeće poduzeće (ili neki njegov određeni segment), a dodatne bodove su, sukladno Uputama, dobili inovativni projekti s elementima društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja. Kako je i najavljeno prilikom predstavljanja programa važan kriterij prilikom ocijenjivanja bio je održivost poslovnog modela predloženog projekta, odnosno ima li projekt potencijal rasta i/ili replikacije u druge sredine.

Nakon procjene objavljena je rang lista prijavljenih projekata. Rezultati prvog kruga natječaja objavljeni su prema referentnim brojevima projekata, kako se ne bi otkrio identitet prijavitelja i nazivi njihovih projekata. Za pretragu tablice koristite referentni broj vaše prijave koji ste zaprimili na adresu e-pošte koju ste naveli kod popunjavanja prijavnice (primjerice: PNS2016-1234567890).

Ukupno 31 projektna ideja, projekti ocijenjeni s 23 i više bodova, ulaze u drugi krug ocijenjivanja. Njih će komisija tijekom veljače 2017. posjetiti te direktno na terenu procijeniti kapacitete prijavitelja, motivaciju za provedbu projekta, kao i održivost i skalabilnost poslovnog modela koji je u pozadini projekta. Posjet će ujedno biti iskorišten za dobivanje povratnih informacija od prijavitelja o ovom Programu podrške te o potrebama prijavitelja za podrškom u budućnosti.

Maksimalni broj bodova koji su projekti mogli dobiti je 27 (relevantnost 3, cilj/rezultat/utjecaj 12, aktivnosti 6, kapaciteti prijavitelja 3, efikasnost sredstava 3), a najbolje ocijenjeni projekti (23 i više bodova) prošli su u drugu fazu evaluacije. Prosječna ocijena svih prijavljenih projekata je 18,29 iz čega možemo zaključiti da je konkurencija zaista bila jaka. Ono što projekte koji se prošli u drugi krug izdvaja iz mnoštva  i stavlja u prvi plan je inovacija koju donose, društveni i/ili okolišni utjecaj koji će projekt imati te potencijal rasta i održivost projektne ideje.

Nakon druge faze, ACT Grupa će donijeti odluku o projektima koji će dobiti podršku, a rezultati natječaja će imenima/nazivima provoditeljima i skraćenim opisima projekata biti objavljeni do 28. veljače 2017. na web stranicama Programa. Projekti koji uđu u drugu fazu, a neće biti odabrani za potporu, bit će obaviješteni o razlozima te će im biti dani savjeti za razvoj poslovne ideje.